مقدار حجم روغن مورد نیاز خودروها

مقدار حجم روغن موتور مورد نیاز خودروها

مقدار حجم روغن موتور مورد نیاز خودرو های پراید ، پژو ، سمند ، ساینا ، تیبا ، نیسان وانت و ….

جهت ارسال یدک کش در فردیس تماس بگیرید.

خودرو با فیلتر بدون فیلتر
پیکان ۱۶۰۰ ۴/۵ لیتر ۴ لیتر
پژو RD – روآ ۴/۵ لیتر ۴ لیتر
پژو پارس پرشیا ۴/۷۵ لیتر ۴/۵ لیتر
پژو ۴۰۵ ۲۰۰۰ ۵ لیتر ۴/۵ لیتر
پژو ۴۰۵ ۱۸۰۰ ۴/۵ لیتر ۴ لیتر
پژو ۲۰۶ ۳/۷۵ لیتر ۳/۲۵ لیتر
سمند ملی EF7 5/5 لیتر ۵ لیتر
سمند ۴/۵ لیتر ۴ لیتر
پراید ۱۳۲-۱۴۱-۱۳۱-۱۱۱ ۳/۵ لیتر ۳ لیتر
رنو P.K – جوانان ۳/۵ لیتر ۳ لیتر
دوو ماتیز ۳/۲۵ لیتر ۲/۷ لیتر
ام و ام ۱۱۰ سه سیلندر ۲/۸ لیتر ۲/۵ لیتر
ام و ام ۱۱۰ چهار سیلندر ۳/۴ لیتر ۳ لیتر
دوو سی یلو ۳/۷۵ لیتر ۳/۵ لیتر
دوو ریسر ۴ لیتر ۳/۵ لیتر
زانتیا ۵ لیتر ۴/۵ لیتر
پاترول V4 4/5 لیتر ۶ لیتر
پاترول V6 6 لیتر ۵/۵ لیتر
وانت نیسان ۴/۵ لیتر ۴ لیتر
نیسان پیکاپ ۴/۷۵ لیتر ۴/۲۵ لیتر
ریو ۳/۷۵ لیتر ۳/۲۵ لیتر
موسو ۴ سیلندر ۵/۵ لیتر ۵ لیتر
موسو ۶ سیلندر ۸ لیتر ۷/۵ لیتر
پژو ۲۰۶ SD 3/75 لیتر ۳/۲۵ لیتر
نیسان ماکسیما ۴/۷۵ لیتر ۴/۵ لیتر
گرانجور ۶ لیتر ۵/۵ لیتر
جنسیس کوپه ۶ لیتر ۵/۵ لیتر
هیوندا کوپه ۵ لیتر ۴/۷۵ لیتر
رونیز ۴/۷۵ لیتر ۴/۲۵ لیتر
جیلی(ام گرند) ۴ لیتر ۵ لیتر
تویوتالندکروز-اف جی کروز v8  7/5 لیتر  7 لیتر
تویوتا هایس گازویلی-۲۰۰۸  v4  7/5 لیتر  5/5 لیتر
هیوندای ولستر ۳۵۰۰-۲درب-۴درب  6 لیتر  5/5 لیتر
هیوندای ولستر  (1800-2000)3درب ۵ لیتر ۵ لیتر
هیوندای النترا۲۰۱۴-۱۸۰۰cc  4/5 لیتر ۴ لیتر
مزدا ۳ ۴/۵ لیتر ۴/۲۵ لیتر
پروتون ۳/۵ لیتر ۳/۲۵ لیتر
تندر ۹۰ ۴/۸ لیتر ۴/۵ لیتر
مگان ۲۰۰۰ ۵/۵ لیتر ۵/۲۰۰ لیتر
مگان ۱۶۰۰ ۴/۸ لیتر ۴/۵ لیتر